Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Σε μία ανακαίνιση εσωτερικού χώρου και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αλλάξετε τη διαρρύθμισή του, κάνουμε μια μέλετη για τις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Υπολογίζουμε το ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τις συσκευές και σε ποιά σημεία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι διακόπτες και οι πρίζες.

H Mali Constructions αναλαμβάνει όλο το ηλετρολογικό σχεδιασμό απο την αρχή της κασκευής με εξειδικευμένα συνεργεία. Το μόνο που χρειάζετε απο εσάς είναι να μας πείτε το είδος των υπηρεσιών που θα θέλατε να υπάρχουν μετά το πέρας των εργασιών. Δηλαδή :

  • Smart Home
  • Internet σε συγκεκριμένους χώρους
  • Smart lights
  • Υποδοχές για ηχεία surround

Ο νέος σχεδιασμός του μπάνιου και της κουζίνας μπορεί να περιλαμβάνει νέες πρίζες, φωτισμό σε έπιπλα ή ντουλάπια. Για αυτό απαιτείται καλή μελέτη των αναγκών σας και του χώρου σας, πριν γίνει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ώστε να μην ανακαλύψετε για παράδειγμα εκ των υστέρων, ότι οι διακόπτες έχουν τοποθετηθεί σε άβολα ή λάθος σημεία.

Αν το σπίτι σας είναι πολύ παλιό και έχει ακόμα ηλεκτρικό πίνακα παλαιού τύπου, τότε γίνεται αλλαγή όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου, δηλαδή αφαιρούνται όλα τα παλιά καλώδια και τοποθετείται νέος ηλεκτρικός πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες, ρελέ διαφυγής και νέα καλώδια. H Mali Constructions αναλαμβάνει μεμονομένα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Το όνειρό σας.. Η πρόκλησή μας!!!

Η Mali Constructions είναι εδω και δημιουργεί Smart Homes .